Mediatorul

Mediatorul este o persoana calificată să conducă procesul de mediere, autorizată in condiţiile legii medierii si înscrisă pe Tabloul Mediatorilor.

Mai multe ...

Avantaje

Este o procedură mult mai rapidă decat cea în instanţă; în timp ce în justiţie un proces poate dura ani întregi până la obţinerea unei hotărâri definitive/irevocabile

Mai multe ...

Onorariul

Onorariul mediatorului se stabileste prin negociere cu fiecare client in parte, in functie de complexitatea cazurilor pentru care se solicita medierea.

Mai multe ...

Procedura

În procesele şi cererile în materie civilă şi comercială, înainte de introducerea cererii de chemare în judecată, părţile pot încerca soluţionarea litigiului prin mediere.

Mai multe ...

ŞEDINŢE DE INFORMARE GRATUITĂ

19.05.2014

Biroul de Mediatori Asociaţi Purcaru şi Derevlean acorda servicii de informare gratuita in ceea ce priveste obligativitatea procedurii de mediere in cauzele civile si penale precum si avantajele acestei alternative de rezolvare a conflictelor.

DIRECTIVA 2008/52/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

„Medierea poate asigura o soluţionare extrajudiciară eficientă din perspectiva costurilor şi rapidă a litigiilor în materie civilă şi comercială prin intermediul unor proceduri adaptate nevoilor părţilor. Este mai probabil ca acordurile rezultate din mediere să fie respectate voluntar şi să menţină o relaţie amiabilă şi durabilă între părţi”.                                                                         „Medierea nu ar trebui considerată o soluţie inferioară procedurii judiciare din cauza faptului că respectarea acordurilor rezultate în urma medierii ar depinde de bunăvoinţa părţilor”.